ندا فیضی

ندا فیضی

سابقه 4 سال آموزش

Cambridge TKT _ MS in Industrial Engineering