آزمونهای بین المللی

 دوره های IELTS آپادانا

هدف اصلی دوره های آیلتس آشنایی و آماده سازی هر چه بیشتر و دقیق تر متقاضیان شرکت در آزمون مربوطه در  در بازه زمانی کوتاه می باشد، به طوریکه هر متقاضی با هر دانش و مهارت زبانی بتواند طی مدتی معین خود را به نمره مورد نظر برساند. مخاطبین دوره های IELTS  عمدتا” متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از ایران، مهاجرت کنندگان به کشورهای انگلیسی زبان ، داوطلبان شرکت در آزمون دکترای داخل کشور و متخصصان رشته های مختلف که قصد دارند در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران شرکت کنند، می باشند.

دوره های آیلتس در آپادانا در سه بخش Post- IELTS , IELTS , Pre-IELTS برگزار می گردد.

دوره  Pre-IELTS در 5 ترم  برگزار می شود. این دوره را می توان IELTS Foundation نیز نامید از آنجا که هدف این دوره پایه ریزی دانش زبانی دانشجویان برای آزمون اصلی می باشد. 

دوره های IELTS  شامل سه سطح IELTS C , IELTS B ,IELTS A  می باشند که دانشجو با توجه به هدفی که دارد در این دوره های شرکت کرده و به ادامه یادگیری می پردازد. دانشجویان در هر کدام از این دوره ها 4 ترم تحصیل می کنند.
افرادی که برای نمره 5.5 هدفگذاری کرده اند دوره IELTS A را می گذرانند.
افرادی که برای نمره 6.5 هدفگذاری کرده اند دوره IELTS B را نیز می گذرانند.
و همچنین افرادی که برای نمره 7.5 هدفگذاری کرده اند دوره IELTS C را می گذرانند.

دوره های Post IELTS مخصوص کسانی است که توانایی زبانی شان نزدیک به سطح مورد نظر در آزمون می باشد و نیاز دارند تا در کنار ارتقاء مهارت‌های زبانی، بیشتر با فرم، محتوا و انواع سوالات آزمون آشنا گردیده و مهارت های چهارگانه زبانی خود را با گرایش آزمون تقویت نمایند.
این دوره طی 2 ترم برگزار می شود و در طول آن مهارتهای آزمون و نمونه سوالات آزمونهای گذشته تجزیه و تحلیل می شوند.
در این دوره ها، مجموع کتب تست آیلتس به همراه کتاب های مختلف آمادگی آزمون آیلتس بر اساس نیاز زبان آموزان توسط اساتید انتخاب و تدریس می شوند. متقاضیان می توانند، بر حسب نیاز و یا توصیه کارشناسان آموزشی، دوره ها را به صورت متوالی و یا موازی نیز طی نمایند. آزمونهای آزمایشی IELTS آپادانا

یکی از دغدغه های همیشگی داوطلبان آزمون آیلتس امکان شرکت در آزمون های آزمایشی استاندارد به منظور شناخت و ارزیابی درست از نقاط ضعف و قوت خود و همچنین تجربه شرایط واقعی این آزمون بوده است. تمام سعی آپادانا بر این هدف استوار است تا شرایط آزمون آزمایشی آیلتس خود را کاملاً به شرایط آزمونهای اصلی نزدیک کند تا داوطلبان درک صحیح و واقع گرایانه ای از آزمون اصلی IELTS داشته باشند.
علاوه بر بخش Speaking که داوطلب علاوه بر دریافت نمره نکات موثرجهت افزایش نمره خود را دریافت می کنند، در تصحیح Writing نیز عملکرد داوطلب  به صورت تحلیلی بررسی خواهد شد.