array(1) { [0]=> array(4) { ["id"]=> string(1) "3" ["name"]=> string(26) "دوره های عمومی" ["txt"]=> string(724) "دپارتمان دوره های عمومی آپادانا با بررسی و نیازسنجی ابعاد مختلف آموزش زبان انگلیسی و با هدف ارتقا مهارت فراگیران، با استفاده از روش ها و منابع آموزشی به روز، فعالیت خود را گسترش داده و با بهره گیری از مدرسین مجرب، علاوه بر برگزاری دوره های عمومی، تخصصی و ویژه مشاغل با ارائه ی خدمات متنوع دیگر چون دوره های بحث آزاد و خصوصی سعی در مرتفع کردن نیاز فراگیران، دانشجویان و مدیران در ابعاد مختلف نموده است." ["pic"]=> string(0) "" } }